top of page

Договір - посилання

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ КОВОРКІНГУ

м. Ужгород

Фізична особа-підприємець БОНДАРЕНКО МАКСИМ ІГОРОВИЧ, паспорт ВР №568621, виданий Ужгородським МВ ГУ ДМС України в Закарпатській області, 04.09.2014р., (податковий номер 3315708679) – надалі Виконавець, 

та

Особа, що приєдналась до зазначеного Договору, шляхом надання Заяви про приєднання до умов цього Договору (далі – Замовник), з іншої сторони, далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір про надання послуг коворкінгу (далі – Договір) про таке:

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Цей Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до всіх його умов в цілому, шляхом надання Заяви про приєднання до цього Договору (Додаток 1 до Договору), розміщеної на веб-сайті виконавця за адресою https://nazva.space/agreement, в порядку передбаченому цим Договором.

  2. Виконавець, з метою ознайомлення Замовника зі змінами в даному Договорі, оприлюднює зміни в Договір таким шляхом:

   1. Розміщення Договору та Додатку до цього Договору, а саме Заяви про приєднання до Договору, на сайті за адресою https://nazva.space/agreement;

   2. З одночасною E-mail розсилкою за адресою Замовника, вказаною останнім у Заяві про приєднання до цього Договору (Додаток 1 до Договору). Моментом ознайомлення Замовника з оприлюдненою інформацією вважається момент, з якого інформація отримала вигляд доступної для Замовника відповідно до умов цього Договору. Актуальна діюча редакція Договору знаходиться в мережі Інтернет на веб-сайті за адресою https://nazva.space/agreement.

  3. Заява на приєднання надається Виконавцю разом з документами, перелік яких визначається Додатком 1 до Договору. У випадку необхідності отримання Додаткових Послуг Коворкінгу Замовник зазначає про це у Заяві.

  4. Замовлення вважається прийнятим Виконавцем з моменту виставлення рахунку за відповідною заявою.

 

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

  1. Послуги – послуги, що полягають у наданні Виконавцем Замовнику або призначеному ним Користувачу права перебування на території Коворкінгу протягом визначеного строку за оплату, а також отримувати Додаткові послуги визначені сторонами у додатковій угоді до Договору, користуватися засобами, меблями, тощо Виконавця.

  2. Додаткові послуги – послуги, що не входять до Базового Пакету.

  3. Коворкінг (територія коворкінгу) – приміщення яке є місцем надання Послуг відповідно до умов Договору, та розташовані за адресою м. Ужгород, пл. Корятовича, 33, 4й поверх.

  4. Користувач – особа, що має право перебувати на території Коворкінгу відповідно до умов Договору. Користувачі визначаються/призначаються Замовником відповідно до умов Договору.

  5. Пакет послуг – вид послуг Коворкінгу передбачений Договором.

  6. Базовий пакет послуг – послуги визначені в розділі 6 Договору.

  7. Правила – загальні умови користування Коворкінгом та перебування на території Коворкінгу, викладені в розділі 7 Договору. 

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. За даним Договором Виконавець зобов'язується надати Замовнику та/чи визначеним ним Користувачам Послуги на умовах та в порядку, визначених Договором та Додатками до нього, а Замовник зобов'язується своєчасно оплатити ці Послуги.

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ КОВОРКІНГУ

  1. Послуги починають надаватись Замовнику з моменту його приєднання до Договору та повної оплати обраного Пакету послуг.

  2. Замовник може замовити один або декілька пакетів послуг, з наведених у Додатках до Договору.

  3. Незалежно від обраного Пакету Послуг Замовник та обрані ним користувачі можуть користуватися місцями загального користування Коворкінгу до яких в тому числі належать вбиральні, коридор, холи, сходи, тощо.

  4. Виконавець забезпечує регулярне прибирання на території Коворкінгу, постійну наявність доступу до мережі інтернет, постійну наявність електроенергії, справність системи кондиціонування повітря, підтримання температурного режиму, наявного обладнання та протягом розумного часу можливі недоліки, що можуть виникати в обладнанні Виконавця, розміщеному на території Коворкінгу.

  5. На території Коворкінгу здійснюється відеоспостереження. Замовник та Користувачі, приєднуючись до Договору, дають свою згоду на проведення фото, відео, аудіо запису на території Коворкінгу та прилеглих до нього територій.

  6. Жодне обладнання та, яке може бути використане Замовником та/чи у відповідності до обраного Пакету Послуг чи Додаткових Послуг, не передається йому/їм у володіння в тому числі за актом приймання передачі, та не може бути переміщене Замовником/Користувачем, за межі зони, передбаченої відповідним Пакетом Послуг, або за межі Коворкінгу. Після припинення надання послуг обладнання та інше майно має бути повернуто Виконавцю.

  7. З метою надання доступу до Коворкінгу Виконавець забезпечує Замовника та обраних ним Користувачів відповідними картками-ключами.

  8. Виконавець має право регулярно на свій розсуд проводити перевірки на предмет дотримання Замовником та Користувачами умов Договору.

  9. Підтвердженням надання Послуг є Акт надання послуг, який підписується Виконавцем та Замовником в останній день надання послуг. Замовник зобов’язується підписати такий Акт протягом строку, що не перевищу 3 робочі дні з дня закінчення строку надання Послуг. У випадку не підписання Замовником Акту наданих послуг та не надання зауважень до акту у визначений вище строк, послуги вважаються наданими в повному обсязі і такими, щодо яких відсутні будь-які претензії.

 

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ, ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗА ПОСЛУГИ

  1. Ціна Договору складається з сум вартості усіх послуг наданих за цим Договором.

  2. За надання послуг Замовник сплачує Виконавцю вартість послуг на умовах передплати в розмірі, визначеному у Договором або додатковою угодою до нього протягом трьох робочих днів з дня надання Виконавцем рахунку на оплату послуг.

  3. Вартість послуг сплачується Замовником Виконавцеві шляхом безготівкового переказу на рахунок Виконавця, вказаний у даному Договорі у національній валюті – гривні.

  4. У разі припинення Замовником користування Послугами, сума грошей, сплачена Замовником за відповідною заявою, не повертається.

  5. Виконавець має право вносити зміни до Договору щодо вартості Послуг шляхом публікації на сайті Виконавця.

  6. Вартість оплачених послуг не підлягає зміні.

 

 1. БАЗОВИЙ ПАКЕТ ПОСЛУГ

  1.  Послуги, в рамках яких, Замовник та/чи обрані ним Користувачі, мають право закріпити за ними певне робоче місце – будь-які окрім тих, які вже використовуються іншими Замовниками/Користувачами,  за пакетом типу «Резидент» у приміщеннях на 4 поверху будівлі Коворкінгу, користуватись меблями, принтерами, мережами доступу до Інтернет, споживати чай, воду, використовувати канцелярські вироби, встановити на робочому місці власний монітор. Вартість послуг згідно даного пакету послуг для одного Замовника або Користувача складає 5000 гривень на місяць та передбачає можливість користування спеціально обладнаною кімнатою для переговорів протягом 25 годин на місяць. Кожна наступна година користування кімнатою для переговорів після 25-ї тарифікується по ціні 50 гривень на годину. 

 

 1. ПРАВИЛА

  1. Замовники та Користувачі Коворкінгу під час перебування на території коворкінгу зобов’язуються: 

 • Мати при собі картки-ключі, посвідчення особи, та на вимогу надавати їх охороні, представнику Виконавця з метою підтвердження своєї особи.

 • Утримувати приміщення Коворкінгу не порушуючи правил пожежної безпеки та санітарних норм.

 • Прослуховувати аудіо виключно за допомогою навушників або у спеціально відведених для цього місцях.

 1. Замовникам та користувачам забороняється:

 • Передавати свої картки-ключі третім особам

 • Розміщувати на вітринах, внутрішніх та зовнішніх конструкціях рекламну та іншу продукцію, інформацію, розповсюджувати чи встановлювати на території Коворкінгу будь-яку інформаційну, друковану рекламну продукцію, якщо інше письмово не погоджено з Виконавцем.

 • Захаращувати місця загального користування меблями, обладнанням, матеріалами, товарами, тарою, пакуванням, сміттям, відходами тощо.

 • Проводити будь-які інженерно-технічні роботи, роботи з переобладнання чи реконструкції приміщень.

 • Розпивати алкогольні напої та знаходитись у Коворкінгу у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, а також палити у невідведених для цього місцях.

 • Їсти поза межами спеціально відведених для цього місць

 • Вести себе гучно, заважаючи іншим особам.

 • Умисними діями наносити шкоду майну Виконавця або третіх осіб, що знаходиться на території Коворкінгу.

 • Використовувати обладнання Коворкінгу поза межами інтерфейсу Користувача в системі Andcards за посиланням https://app.nazva.space, самовільно проникати до комп’ютерної мережі коворкінгу, змінювати налаштування та здійснювати будь-які інші дії, що можуть частково, або повністю порушити роботу системи.

 • При роботі в інтернеті відвідувати сайти, що містять небезпечні файли, завантажувати файли з сайтів, що порушують авторські та суміжні права (в т.ч. торренти), матеріали порнографічного характеру, матеріали, що містять пропаганду війни, насильства й расової ворожнечі, та інші матеріали, що суперечать законодавству України.

 • Самовільно встановлювати будь-яке програмне забезпечення чи здійснювати будь-яке фізичне втручання у комп’ютерне обладнання на території Коворкінгу.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність передбачену законодавством України та Договором.

  2. Відповідальність перед Виконавцем за дії визначених Замовником у заяві про приєднання Користувачів несе Замовник.

  3. Замовник зобов’язується в повному обсязі відшкодовувати Виконавцю та третім особам збитки за будь-яке пошкодження чи втрату майна на території Коворкінгу, спричинені з вини Замовника або призначених ним у заяві Користувачів.

 

 1. ВІДМОВА ВІД ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

  1. Замовник не має права відмовитись в односторонньому порядку від виконання своїх обов’язків за Договором, в тому числі посилаючись на неотримання Послуг, коли Виконавець забезпечив фактичну можливість отримання таких Послуг.

 

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  1. Із положеннями цього Договору, документацією, інформацією, пов'язаними з його виконанням, можуть ознайомитися лише ті особи, які безпосередньо беруть участь у виконанні Договору, інші особи можуть отримувати доступ до положень цього Договору та інших матеріалів і відомостей лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

  2. Сторони відповідають за забезпечення конфіденційності документації, отриманої під час виконання Договору, інформації та отриманих результатів.

  3. Умови цього Договору і додаткових угод і додатків до нього, усі матеріали, документи, інформація, пов'язані з укладенням і виконанням договору, реквізити Сторін і взаємні зобов'язання Сторін є конфіденційними. Вони не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони договору, окрім випадків, коли таке передання пов'язане з отриманням документів для виконання цього Договору або сплатою податків, інших обов'язкових платежів і в інших випадках, передбачених законодавством, що регулює обов'язки Сторін договору.

  4. Щодо дотримання конфіденційності Сторони несуть відповідальність як за свої дії, так і за дії своїх представників.

  5. Протягом строку дії цього Договору, а також протягом 3 років(-у) після його припинення, Сторони не мають права передавати третім особам або в інший спосіб розголошувати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, так само як і не повинні недобросовісно використовувати таку інформацію.

  6. Сторона, яка порушила конфіденційність, відповідає перед іншою Стороною в порядку, встановленому законодавством України.

  7. Не вважається порушенням конфіденційності передання конфіденційної інформації третім особам, якщо не передання цієї інформації буде порушенням законодавства України.

 

 1. ФОРС-МАЖОР

  1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин, якщо ці обставини не існували під час укладання даного Договору.

  2. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини як на причину неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором, звільняється від відповідальності за таке неналежне виконання зобов'язань, тільки якщо форс-мажорні обставини, на які посилається Сторона, виникли після укладення цього Договору, їх виникнення викликане подіями, що не залежать від волі цієї Сторони, і цією Стороною було вжито усіх необхідних заходів для того, щоб уникнути або усунути негативні наслідки таких обставин.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

  1. Даний Договір вважається укладеним з моменту надання Замовником Заявки на приєднання до Договору та діє до дати відмови будь-якої Сторони від Договору, але в жодному випадку не раніше виконання однією із Сторін взятих на себе обов’язків

  2. Договір може бути достроково розірваний у таких випадках:

   1. За письмовою згодою Сторін;

   2. За ініціативою однієї зі Сторін у будь-який час з письмовим повідомленням іншої сторони не менше ніж за 10 календарних днів до моменту розірвання Договору. Незважаючи на розірвання Договору Замовник зобов’язаний оплатити всі послуги, які були прийняті до виконання і/або надані  до дати розірвання, а також відшкодувати Виконавцеві всі витрати, що були фактично понесені Виконавцем у зв’язку з наданням Послуг до дати розірвання Договору.

   3. За ініціативою Виконавця в разі, якщо Замовник не користується Послугами протягом трьох або більше місяців та у разі систематичного (більше ніж 2 рази на місяць або більше двох місяців поспіль) порушення Замовником та/або визначених ним Учасників умов даного Договору, недотримання Правил користування Коворкінгом.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

  1. Замовник та/або Користувач не мають права використовувати адресу Коворкінгу в якості адреси реєстрації та/або місцезнаходження або використовувати адресу іншим чином, ніж це передбачено Договором.

  2. Цей Договір є повною домовленністю між його Сторонами і має переважну силу стосовно всіх договорів раніше укладених між Сторонами, як письмових так і усних.

  3. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

  4. Волевиявлення учасників угоди є вільним і відповідає їх внутрішній волі.

  5. Договір спрямовано на реальне настання правових наслідків, обумовлених ним.

  6. Кожна із Сторін однаково розуміє значення, умови правочину та його правові наслідки, та є ознайомленою з  його змістом, про що свідчать їх підписи.

 

 1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

  1. Фізична особа- підприємець Бондаренко Максим Ігорович, паспорт ВР №568621, виданий Ужгородським МВ ГУ ДМС України в Закарпатській області, 04.09.2014р., податковий номер 3315708679, IBAN UA343510050000026003728704101 у АТ КБ «Приватбанк» 

 

ДОДАТОК 1

ДО ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ КОВОРКІНГУ

Форма заяви на приєднання до договору

----ПОЧАТОК ФОРМИ---

м. Ужгород

Підписанням даної заяви Замовник укладає з Виконавцем Договір розміщений на веб-сайті Виконавця за адресою https://nazva.space/agreement шляхом приєднання до всіх його умов в цілому.

З моменту прийняття даної Заяви Виконавцем, Замовник та Виконавець набувають прав та обов’язків визначених Договором та несуть відповідальність за їх невиконання та/або неналежне виконання. 

Підписанням даної заяви Замовник засвідчує 

 • Ознайомлення з усіма положеннями Договору

 • Повне розуміння змісту Договору, значень, термінів і понять

 • Замовник підтверджує, що відомості надані ним у Заяві є вірними

 • Даним Замовник засвідчує бажання отримання послуг Коворкінгу визначеного типу «резидент» згідно для чого повідомляє наступну інформацію

Найменування Замовника

 

Місце реєстрації

 

РНОКПП або ЄДРПОУ

 

Дата та номер реєстрації (для ФОП)

 

Банківські реквізити (IBAN)

 

Система оподаткування

 

Телефон

 

Адреса електронної пошти

 

 

Підписавши заяву Замовник засвідчує згоду на обробку його персональних даних Виконавцем 

Дата ________ р

Замовник – ____________ в особі директора __________, що діє на підставі Статуту

_______________________                                                       

Від Виконавця                                                                                       ФІО

_______________________                                                  ФОП М.І. Бондаренко 


 

-----КІНЕЦЬ ФОРМИ---

bottom of page